In-shop And Mobile Locksmith Services, Since 1963

Our Services

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
OM

“श्री.महादेव प्रसन्न ”

गोवर्धन मंदिर मौजे. गोगाव. जि. धाराशिव पुर्वीचे उस्मानाबाद

रामायण कालीन  सुमारे (5000 वर्षापूर्वीच) जागॄत महादेव मंदिर हे गोगाव येथे स्थित असून दंडकारण्यातील चौदा    वर्षाच्या वनवासातील दहा वर्ष ही प्रभू रामांची दंडकारण्यात गेली. दंड म्हणजे शिक्षा देणे आणि आरण्य म्हणजे जंगल.  हे दंडकारण्य  जवळपास 35,600 चौ.मी.पसरलेले असून यामध्ये छतीसगड, ओडिसा, महाराष्ट्र व आंध्रप्रदेश या राज्यांचा काहीभागांचा समावेश होतो|

या वनवासाच्या  काळात प्रभू रामचंद्र प्रथम महादेवाची पिंड तयार करत व त्यास नैवेद्य दाखवून नंतरच आहार ग्रहण करीत असत| या चौदा वर्षाच्या वनवासातील महाराष्ट्रातील वास्तव्यातील कालावधी मध्ये  येरमाळा तुळजापूर व गोगाव या ठिकाणी वास्तवास असताना प्रभू रामचंद्रानी या शिवलिंगाची स्थापना केलेले आहे| पूर्वी गोगाव हे अतिशय धनदाट जंगल असणारा प्रदेश होता या मध्ये प्रामुख्याने गोमाता वास्तावास होत्या अशी मान्यता असून या ठिकाणी वड  पिंपळव चिंचेचे मोठे वॄक्ष अस्तित्वात होते. गाईच्या वास्तव्यामुळे या ठिकाणास गोवर्धन असे नाव रूढ झालेले होते. कालांतराने त्यास गोगाव असे संबोधले  जाऊ लागले.

दंडकारण्यामध्ये  त्यावेळेस मोठया प्रमाणात राक्षसांचे राज्य होते. हे राक्षस महादेवाचे भक्त असल्याने हेडंब नावाच्या राक्षसाने या मंदिराचे दगडी बांधकाम पूर्ण केले. सदर मंदिर बांधकाम हे हेमांडपथी असून या जागॄत मंदिरातील शिवलिंग हे स्वयंभू आहे. दर महाशिवरात्रीला व गुरूपोर्णिमेला या ठिकाणी मोठया प्रमाणात यात्रा भरते. सदर शिवलिंग हे जमीनीलगत असल्याकारणाने त्याची  उंची वाढवण्या करीता खोदकाम करण्यात आलेअसता शिवलिंगचा  तळ सापडू शकला नाही. सदर मंदिरात अभिषेक करीत असताना जेवढे अभिषेक केले जातात त्यापैकी एकही पाण्याचा थेंब  शिवलिंगाच्या कक्षे बाहेर  आढळून येत नाही. सदर मंदिराचा कारभार सध्या “महादेव मंदिर देवस्थान गोगाव ” यांच्या कडून पाहिला जात असून सर्व ट्रस्टी मंदिर परिसर सुशोभित करणे व मंदिराचे पाविञ्य राखण्यास कटीबद्ध आहेत|

“श्री.महादेव प्रसन्न ”

“महादेव मंदिर देवस्थान ” मौजे. गोगाव जि. धाराशिव पुर्वीचे उस्मानाबाद
“महादेव मंदिर देवस्थान गोगाव ”
अनुक्रमांक सभासदाचे नाव छायाचित्र

पद

श्री. विलास भानूदास सुर्यवंशी अध्यक्ष
श्री. मारूती रोकडे  सुर्यवंशी सचिव
श्री. शहाजी सुर्यवंशी (पाटील)  सभासद
श्री. दयानंद सुर्यवंशी (पाटील)  सभासद
श्री. सुरेश ( बापू ) कचरे सभासद
श्री. गौतम सुर्यवंशी सभासद
श्री. हणमंत सुर्यवंशी (पाटील)  सभासद
श्री. नेताजी सुर्यवंशी (पाटील)    सभासद
श्री. बाळासाहेब डावखरे सभासद
१० श्री. बाबासाहेब सुर्यवंशी (पाटील)  सभासद
११ श्री. श्रीकांत सुर्यवंशी सभासद
१२ श्री. व्यंकट सुर्यवंशी सभासद
१३ श्री. महादेव कुरले सभासद
१४ श्री. मदन सुर्यवंशी सभासद
१५ श्री. अजित पवार सभासद
१६ श्री. सतिश गोडसे सभासद

दान करा

Mahadeo_Mandir_Osmanabad_UPI
UPI
Mahadeo_Mandir_Osmanabad_GP
G Pay

छायाचित्र गॅलरी

Solving problems since 1963

We Provide The Best Residential, Commercial, And Car Locksmith Services

Ballard Lock And Key Is An Independent, Locally-owned, And Operated Seattle Locksmith.

Extensive knowledge and expertise in all facets of vehicle, commercial and residential areas.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. 

Why choose us

Fully Licensed, Bonded, And Insured

Certified Locksmiths

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis.

Customer Support

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis.

Quickest Response

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis.

Extensive Knowledge

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis.

4/5

4.8

Our average customer rating is 4.8 / 5 based on 2.549 reviews

What Our Customers Say

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua ut ad minim veniam, quis nostrud exercitation.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua ut ad minim veniam, quis nostrud exercitation.
We work 24/7

Call 929-242-6868

Message Us

We are very proud to be serving our local area for over 35 years!